Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Nedir?

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), hizmet sağlayıcısı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınmasını, E-ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiksel verilere dönüştürülmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan bilgi sistemidir. 11.08.2017 tarihinde yürürlüğe giren ‘’Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’’ ile bahsi geçen hizmet sağlayıcılarının ve aracı hizmet sağlayıcıların yıl sonuna kadar bu sisteme kaydolma ve bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir.

Etbis sistemine e-devlet üzerinden giriş yapabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız ve giriş bilgilerinizi giriniz.

https://etbis.eticaret.gov.tr

ETBİS’e Nasıl Kayıt Olunur?

ETBİS’e kayıt olmak için sisteme girilmesi gereken bilgiler;

  1. a) Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar için T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.
  1. b) Elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı.

Tebliğ’in 6. Maddesine göre e-ticaret siteleri ETBİS’e kayıt olduktan sonra aşağıdaki konularda sisteme bildirimde bulunmalıdırlar:

Tebligata elverişli KEP adresi.( Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.)

Elektronik ticaretin türü.

Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri.

Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü.

Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri.

Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü.

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.

Varsa (f) bendinde zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile (f) bendinde zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri.

11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M türü yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecilerinden alınan hizmetlere ilişkin bilgiler.

Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler.

Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri.

Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi.

Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler. Bu bilgiler dışında, eğer firma kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcı ise, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adlarını ek olarak bildirmelidir.

Tebliğ sadece E-ticaret sitelerine bildirim yükümlülüğü getirmiyor, ekosistem içinde yer alan diğer yapılar da internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin, Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde bildirmekle yükümlü kılınmıştır.

Bunlar;

  1. a) Ödeme ve elektronik para kuruluşları,
  2. b) Bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi,
  3. c) Kargo ve lojistik işletmecileri,
  4. d) Elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar Tebliğ’e göre, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sanal pos bilgileri de Bankalararası Kart Merkezi tarafından teyit edilecektir.

 

Tebliğ’e göre belirli bildirim süreleri öngörülmüştür. Kayıt ve sonrasındaki bildirimler, kayıttan sonraki 30 gün içinde, istatistiki bildirimler ise her yıl mart ayı sonuna kadar; bilgilerde değişiklik olursa, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde; faaliyetin sona ermesi halinde faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılmalıdır.

 

ETBİS Tebliğ

Tüm bildirimler, e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılacaktır. ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan www.eticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

 

Tebliğ’e bu adresten ulaşılabilir:

https://www.eticaret.gov.tr/App/Site/Legislation

Leave A Comment